OBAVIJEST ČLANOVIMA

 

ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE U 2024.g.

 

Poštovani!

Za kupnju godišnje ribolovne dozvole ŠRK-a Varaždin u 2024.g.  ribič mora biti član kluba, ovlaštenika na čijem ribolovnom području želi loviti i mora imati novo uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

Za kupnju dnevnih, trodnevnih i sedmodnevnih ribolovnih dozvola ribič ne mora biti član kluba na čijem ribolovnom području želi loviti, ali mora platiti uz cijenu ribolovne dozvole i naknadu za provođenje ribolovnog prava ovlašteniku. Ribolovci koji su prvi put članovi kluba ( nemaju novu člansku iskaznicu HŠRS-a ) izradit će im se i dobit će nove članske iskaznice HŠRS-a u roku od 2-3 tjedna, izradu plaća ŠRK Varaždin i mogu se podići u ribolovnom domu.

U 2024.g. članarine i ribolovne dozvole ŠRK-a Varaždin mogu se kupiti i izdati, osim u ribolovnom domu i kod ovlaštenih prodavača, trgovina u radno vrijeme i elektroničkim putem na našoj Internet stranici. Kod kupnje elektroničkim putem, nakon što izvršite uplatu iznosa za članarine i dozvole na žiro račun ŠRK-a Varaždin, ispunite obrazac Zahtjeva za izdavanje članarina i dozvola sa svim potrebnim vašim podacima. Tada će Vam biti isporučena ribolovna dozvola i račun, za uplaćene članarine i dozvole, na e-poštu koju ste naveli u Zahtjevu za izdavanje članarina i dozvola i to u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 72 sata od predaje Zahtjeva. Molimo Vas da predate Zahtjev za izdavanje članarina i dozvola barem nekoliko dana prije odlaska u ribolov. Za kupnju članarina i dozvola elektroničkim putem potrebno je imati aktivan  korisnički račun, profil ( adresu e-pošte ). Uplate se vrše na žiro račun ŠRK-a Varaždin, univerzalnim nalogom za plaćanje u bankama, pošti ili internet bankarstvom.

Podaci na nalogu za plaćanje su:

Platitelj: vaše ime i prezime i adresa

Primatelj: ŠRK Varaždin, Međimurska 35 a, 42000 Varaždin

Valuta plaćanja: EUR

Iznos: upišite iznos prema vrsti članarine i dozvole (npr. 110,00 ; 90,00 ; 55,00 ; 35,00 ; 15,00 ; 8,00 )

IBAN primatelja, ŠRK-a Varaždin: HR 72 2360 0001 1017 4166 1

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: upišite vaš OIB

Opis plaćanja: upišite vrstu članarine, dozvole i datum od kojeg želite da vam vrijedi dozvola ( npr.  Godišnja članarina, dozvola i neodrađena radna akcija za seniore, za 2024.g. ili Godišnja članarina za kadetkinje/kadete za 2024.g. ili Dnevna dozvola za 01.04.2024.g. ili Trodnevna dozvola od 01.04.-03.04.2024.g. ili Godišnja članarina i dozvola za seniore ( odrađena radna akcija ) za 2024.g. )

 

Članarine ŠRK-a Varaždin, ribolovne dozvole i naknade ovlašteniku za 2024.g., cijena :

Godišnja članarina, dozvola i neodrađena radna akcija za seniore  76,73 € + 13,27 € + 20,00 € = 110,00 €   

Godišnja članarina i dozvola za seniore (odrađena radna akcija, stari 65 i >g., novi član) 76,73 € + 13,27 € = 90,00 €  

Godišnja članarina i dozvola za seniorke, juniorke i juniore  21,73 € + 13,27 € = 35,00 €  

Godišnja članarina i dozvola za seniore   HRVI    76,73 € + 13,27 € = 90,00 €  

Godišnja članarina i dozvola za seniorke  HRVI      21,73 € + 13,27 € = 35,00 €  

Godišnja članarina i dozvola za seniore s invalidnošću od 80% i više         76,73 € + 13,27 € = 90,00 €  

Godišnja članarina za kadetkinje i kadete ( dozvole nema za kadetkinje/ kadete)                                =   8,00 €  

Dnevna dozvola ( 2,65 € + 12,35 € naknada ovlašteniku )                                                                    = 15,00 €  

Trodnevna dozvola ( 6,64 € + 28,36 € naknada ovlašteniku)                                                                = 35,00 €  

Sedmodnevna dozvola ( 9,29 € + 45,71 € naknada ovlašteniku )                                                          = 55,00 €  

Članski doprinos za neodrađenu radnu akciju u 2023.g., odlukom Skupštine, plaćaju članovi, seniori od 18 do 65 godina starosti koji nisu odradili radnu akciju ( osim seniora HRVI, seniora starosti 65 i više godina i seniora sa 80% i više invalidnosti ) u 2024.g., u iznosu od 20,00 €.

 

Godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne ribičke dozvole vrijede:

Dnevna dozvola od 00:00 do 24:00 sata datuma za koji važi dozvola

Trodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola

Sedmodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola

Godišnja dozvola od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana

Godišnja dozvola za HRVI od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana.

Ribičke dozvole su neprenosive i izdaju se na ime vlasnika dozvole.

( prema Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020 ).

Zamjena uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i ribički ispit:

Sukladno novom Zakonu o slatkovodnom ribarstvu NN 63/2019. i Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020., a vezano za prodaju ribolovnih dozvola u 2024.g., u elektroničkom obliku, svi ribiči s položenim ribičkim ispitom, a koji nemaju nova uvjerenja, moraju zamijeniti stara uvjerenja, potvrde ili diplome o položenom ribičkom ispitu ili uvjerenja stranih zemalja kako bi mogli kupiti ribolovnu dozvolu u 2024.g. i svakoj slijedećoj godini. Za zamjenu uvjerenja o položenom ribičkom ispitu potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, staro uvjerenje, strano uvjerenje, potvrdu ili diplomu o položenom ribičkom ispitu, cijena zamjene je 16,00 €, a svaki ribič dobiva i račun. Sredstva od zamjene su prihod Sportsko ribolovnog saveza Varaždinske županije. Ribiči koji su polagali ispit od 15.02.2020.g. Do 24.09.2020. ne plaćaju zamjenu uvjerenja. Zamjenu možete napraviti u radno vrijeme kluba, u ribolovnom domu ŠRK-a Varaždin. Ribiči koji nemaju ribički ispit mogu ga polagati, u terminu koji odredi povjerenstvo za ribičke ispite SRSVŽ-e, a većinom u Varaždinu, u ribičkom domu, a cijena je 26,50 €.

 

Reciprociteti:

Nema ih u 2024.g.

 

Radno vrijeme u ribolovnom domu je:

Članarine i ribolovne dozvole mogu se kupiti od 01.01.2024.g. u ribolovnom domu u radno vrijeme.

Od 01.01. - 29.02.2024.g. od 09 do 13 sati subotom i nedjeljom te od 16 do 20 sati srijedom.

Od 01.03. - 30.06.2024.g. od 08 do 12 sati ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak te od 14 do 18 sati srijeda.

Od 01.07. - 31.12.2024.g. od 08 do 12 sati ponedjeljkom i petkom te od 14 do 18 sati srijedom.

 

Mjesta kupnje članarina i ribolovnih dozvola:

U Ribolovnom domu, kod blagajnika, ulica Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, mogu se kupiti godišnje članarine, godišnje ribolovne dozvole, višednevne i dnevne ribolovne dozvole, zamjene uvjerenja ).

U trgovini ribičkog pribora Interland, kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433, Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, u radno vrijeme, mogu se kupiti višednevne i dnevne ribolovne dozvole.

U trgovini ribičkog pribora Alibi, Dravska 7, Gornje Vratno, 42208 Cestica, u radno vrijeme, tel. 042 218 747, mogu se kupiti višednevne i dnevne ribolovne dozvole.

 

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pročitajte ili preuzmite Prospekt uz dozvole za 2024.g. sa svim podacima o dozvoljenim ulovima, radnim akcijama, sajmovima, natjecanjima i drugim podacima. Za sve nove obavijesti o prodaji ribolovnih dozvola, športskim natjecanjima, sajmu ribičke opreme, radnim akcijama i ribičkim ispitima biti ćete obaviješteni putem web stranice (www.srk-varazdin.hr), ŠRK Varaždin Facebook stranice, obavijestima na ribičkom domu i telefonima kontakt osoba.

Bistro !                                                                                                            Upravni odbor ŠRK-a Varaždin