ZAŠTITA I EKOLOGIJA

2019. godina


PLAN RADNIH AKCIJA ZA 2019. G.

R. B.
DATUM
MJESTO
SASTANAK
SATI
1.
09. 03. (S)
Družbinec
Družbinec
08:00h
2.
06. 04. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h
3.
18. 05. (S)
Beli kipi (Cirkovečka)
na "prvoj grabi"
09:00h
4.
01. 06. (S)
Bajer Crna mlaka
na bajeru
09:00h
5.
06. 07. (S)
Šintarija 
Šintarija
09:00h
6.
24. 08. (S)
Bajer Crna mlaka
na bajeru
08:00h
7.
14. 09. (S)
Svibovec, Stara Drava
Svibovec
09:00h
8.
12. 10. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h

9.

26.10 (S)

Ribolovni dom

kod ribolovnog doma

09:00h

Molimo članove da na radne akcije ponesu radne rukavice i alat (grablje, ručne pile, škare za rezanje granja i sl.). Za sve sudionike biti će osigurano piće i hrana.

U slučaju lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa na sljedeću subotu. Moguće su promjene plana radnih akcija.

Za sve obavijesti u vezi radnih akcija biti ćete obaviješteni putem web stranice te ŠRK Varaždin Facebook stranice. Obavijesti o radnim akcijama također možete dobiti na telefon 042 214 477 (blagajnik) tokom radnog vremena kluba.

Bistro!

2018. godina


PLAN RADNIH AKCIJA ZA 2018. G.

R. B.
DATUM
MJESTO
SASTANAK
SATI
1.
03. 03. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h
2.
24. 03. (S)
Rukavac Strožir
kod brane HE VŽ
09:00h
3.
14. 04. (S)
Beli kipi (Cirkovečka)
na "prvoj grabi"
09:00h
4.
05. 05. (S)
Bajer Crna mlaka
na bajeru
09:00h
5.
02. 06. (S)
Beli kipi (Cirkovečka)
na "drugoj grabi"
09:00h
6.
25. 08. (S)
Potok Zbel - Trnovec
Park Gaj - Trnovec
08:00h
7.
22. 09. (S)
Družbinec ili Svibovec (prema potrebi)
prema potrebi
09:00h
6.
13. 10. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h

Molimo članove da na radne akcije ponesu radne rukavice i alat (grablje, ručne pile, škare za rezanje granja i sl.). Za sve sudionike biti će osigurano piće i hrana.

U slučaju lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa na sljedeću subotu. Moguće su promjene plana radnih akcija.

Za sve obavijesti u vezi radnih akcija biti ćete obaviješteni putem web stranice te ŠRK Varaždin Facebook stranice. Obavijesti o radnim akcijama također možete dobiti na telefon 042 214 477 (blagajnik) tokom radnog vremena kluba.

Bistro!


2017. godina


PLAN RADNIH AKCIJA ZA 2017. G.

R. B.
DATUM
MJESTO
SASTANAK
SATI
1.
18. 03. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h
2.
08. 04. (S)
Strmec
kod brane HE VŽ
08:00h
3.
29. 04. (S)
Bajer Crna mlaka
na bajeru
09:00h
4.
10. 06. (S)
Šintarija
na Šintariji
08:00h
5.
19. 08. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h
6.
30. 09. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h

Molimo članove da na radne akcije ponesu radne rukavice i alat (grablje, ručne pile, škare za rezanje granja i sl.). Za sve sudionike biti će osigurano piće i hrana.

U slučaju lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa na sljedeću subotu. Moguće su promjene plana radnih akcija.

Za sve obavijesti u vezi radnih akcija biti ćete obaviješteni putem web stranice te ŠRK Varaždin Facebook stranice. Obavijesti o radnim akcijama također možete dobiti na telefon 042 214 477 (blagajnik) tokom radnog vremena kluba.

Bistro!


2016. godina


PLAN RADNIH AKCIJA ZA 2016. G.

R. B.
DATUM
MJESTO
SASTANAK
SATI
1.
19. 03. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h
2.
16. 04. (S)
Rukavac Strožir
kod brane HE VŽ
08:00h
3.
07. 05. (S)
Bajer Crna mlaka
na bajeru
09:00h
4.
18. 06. (S)
Ribolovni dom
kod ribolovnog doma
09:00h
5.
24. 09. (S)
Bajer Crna mlaka
na bajeru
09:00h

Molimo članove da na radne akcije ponesu radne rukavice i alat (grablje, ručne pile, škare za rezanje granja i sl.). Za sve sudionike biti će osigurano piće i hrana.

U slučaju lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa na sljedeću subotu. Moguće su promjene plana radnih akcija.

Za sve obavijesti u vezi radnih akcija biti ćete obaviješteni putem web stranice te ŠRK Varaždin Facebook stranice. Obavijesti o radnim akcijama također možete dobiti na telefon 042 214 477 (blagajnik) tokom radnog vremena kluba.

Bistro!